گیتار الکتریک: میلاد زنده نام

1354
گرایش:جز، فیوژن
مقطع مبتدی تا پیشرفته
متمرکز بر مباحث گام شناسی ،آکورد شناسی ، ریتم نوازی ، بداهه پردازی ، هارمونی جز

تهران، خیابان سهروردی جنوبی، خیابان حسام زاده شرقی، پلاک 9، واحد 16،
آکادمی گیتار رنگین کمان.   کد پستی: 1565746338
تلفن: 77528064 فکس: 7751047موبایل: 09386899671
ایمیل: admin@ranginkamanacademy.com

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آکادمی گیتار رنگین کمان می باشد.
Hi I am Status.
بستن